โรงเรียนการบินทหารบก

พล.ต. อุดมศักดิ์ ม่วงศรีงาม ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2551 พร้อมกับข้าราชการ ลูกจ้าง และครอบครัว ตลอดจนทหารกองประจำการ ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและการต่อต้านยาเสพติด ณ สวนสุขภาพม่วงศรีงาม เมื่อ 26 มิ.ย.51

พล.ต. อุดมศักดิ์ ม่วงศรีงาม ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ. ประธานในพิธีวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2551 และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ชมนิทรรศการต้านยาเสพติด ที่ ศตส. และ นตส. จัดนิทรรศการเพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง ครอบครัว และเยาวชน รร.ศูนย์การบินทหารบก ได้มีความรู้ความเข้าใจเสริมสร้างทัศนคติ ในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและการต่อต้านยาเสพติด ณ สวนสุขภาพม่วงศรีงาม เมื่อ 26 มิ.ย.51

พล.ต. อุดมศักดิ์ ม่วงศรีงาม ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ. ประธานในพิธีวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2551 กระทำพิธีปล่อยแถวขบวนรถแห่รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และขบวนจักรยานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ สวนสุขภาพม่วงศรีงาม เมื่อ 26 มิ.ย.51

พล.ต. อุดมศักดิ์ ม่วงศรีงาม ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ. ประธานในพิธีวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2551 นำกำลังพลเดิน - วิ่ง รอบอ่างเก็บน้ำพระงาม 1 รอบ เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ สวนสุขภาพม่วงศรีงาม เมื่อ 26 มิ.ย.51