พล.ต.ศิริศักดิ์ เทศนา
ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ.

MAJ.GEN SIRISAK   TESANA
COMMANDING GENERAL,ARMY AVIATION CENTER

 
 
 

พ.อ.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล
รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.

COL.CHAIVUTH YUTHASILKUL
DEPUTY COMMANDANT, ARMY AVIATION SCHOOL

.

พ.อ.สุรเดช มะลิลา
ผอ.กฝ.รร.การบิน ทบ.

COL.SURADECH MALILA
DIRECTOR EDUCATION DIVISION

พ.อ.สันทัด วรรณะศิลปิน 
ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ.

COL.SANTAD VANASILPIN
DIRECTOR FLIGHT TRAINING DIVISION


พ.อ.วรุตม์ นนทวงษ์
ผอ.กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ.

COL.WARUT NONTHAWONG
DIRECTOR SERVICE AND
MANTENANCE DIVISION

หัวหน้าแผนกเตรียมการ
ผบ.พัน นร.รร.การบิน ทบ.

พ.อ. เชอดเกียรติ ช.สรพงษ์
หน.แผนกเตรียมการ.รร.การบิน ทบ.

COL.CHOETKIET CH.SORAPHONG
CHIEF OF PREPARATION SECTION ARMY AVIATION SCHOOL

พ.ท.ธีรยุทธ ประภากร
ผบ.พัน.นร.รร.การบิน ทบ.

LT.COL.TEERAYUT PRAPAKORN
STUDENT BATTALION COMMANDER
ARMY AVIATION SCHOOL